Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG

Tomislav Martinović

M.Sc. Αρχιτεκτονική Μηχανική /M.E. Διαχείριση και Τεχνολογία Κατασκευών

M.E. Construction Management and Technology

Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG