Μετατροπή & ανακαίνιση

2021 | Renovierung
Konzeptstudie, Interior Design
Zürich, Schweiz
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG