Σύμβαση μελέτης
Fabrikstrasse

2022 | Διαγωνισμός
Προ του έργου
Oberengstringen, Ελβετία
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG