Νέο κτίριο
MFH Langgasse

2022 | Νέο κτίριο
Προκαταρκτικό έργο, κατασκευαστικό έργο
St. Gallen, Ελβετία
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG