Νέα κατασκευή 7 Villas Bukit

2023 | Νέο κτίριο
Προκαταρκτικό έργο, κατασκευαστικό έργο
Μπαλί, Ινδονησία
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG