Επέκταση στέγης

2018 | Οπτικοποίηση
Σχεδιασμός έργου, οπτικοποίηση
Dufourstrasse 110, Ελβετία
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG