Νέα κατασκευή του οικιστικού συγκροτήματος Seengen

2018
Οπτικοποίηση
Seengen, Ελβετία
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG