Νέο κτίριο γραφείων

2022 | Διαγωνισμός
Προ του έργου
Wädenswil, Ελβετία
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG