Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Best team
Samuel / Designer
Projects for many large domestic and foreign corporations, enterprises in many elds such as nance, banking, F&B, education, communication.
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Best team
Jonny / architect
Projects for many large domestic and foreign corporations, enterprises in many elds such as nance, banking, F&B, education, communication.
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Best team
Amanda / Designer
Projects for many large domestic and foreign corporations, enterprises in many elds such as nance, banking, F&B, education, communication.