Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Featured works
Spain
Interior
Projects for many large domestic and foreign corporations, enterprises in many elds such as nance, banking, F&B, education, communication.
SEE PROJECT
May 2020
Branding
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Featured works
Interior
in Moscow
Projects for many large domestic and foreign corporations, enterprises in many elds such as nance, banking, F&B, education, communication.
SEE PROJECT
Jan 2020
Σχεδιασμός
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Featured works
Rennovate
in Denmrak
Projects for many large domestic and foreign corporations, enterprises in many elds such as nance, banking, F&B, education, communication.
SEE PROJECT
Feb 2020
Interior