Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG

Meti Ramadani

Διευθύνων Σύμβουλος | Διοικητικό Συμβούλιο
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG+41 76 204 32 20Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AGΑρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AGmr@38grad.ch
Αρχιτέκτονες και ειδικοί στα ακίνητα - 38Grad AG